FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Warsztat naprawy samochod�w zapewnia us�ugi w zakresie:

  • geometrii podwozia,
  • naprawy mechanicznej,
  • elektromechaniki,
  • drobnych napraw blacharskich,
  • diagnostyki komputerowej,
  • naprawa i czyszczenie klmatyzacji samochodowych,
  • naprawy w�zk�w wid�owych (posiadamy uprawnienia UDT).

Szybko i pofesjonalnie

Firma DORGAS istnieje od 1991 roku. Nale�ymy do europejskiej sieci niezale�nych warsztat�w samochodowych.

czytaj wiecej


Europejski poziom

Wieloletnie doswiadczenia oraz korzystanie z najlepszych urz�dze� i narz�dzi jest gwarancj� najwy�szej jako�ci obs�ugi dla naszych Klient�w.

czytaj wiecej